Impresum

 

 

 

 

 

 

 


Responsabil pentru concept şi conţinut:

SC EcoApaSol SRL


Str.Magura Nr.6
550317 Sibiu

Telefon +40 (0) 788 181997
Email: mesaj@ecoapasol.ro

Director: Hans Simon
Director: Gert Rehner

Responsabil pentru marketing
SC EcoApaSol SRL
Responsabil pentru webdesign
SC EcoApaSol SRL

COPYRIGHT

Pagina noastră de internet a fost realizată cu cea mai mare grijă şi este actualizată permanent. Pentru corectitudinea informaţiilor conţinute nu ne asumăm nici o garanţie. Informaţiile, textele, imaginile şi graficele precum şi ordonarea lor pe pagina de web sunt supuse protecţiei dreptului de autor şi altor legi de protecţie. Prin urmare sunt proprietatea Ecoapasol. Nu este permisă copierea, răspândirea s-au modificarea în scopuri comerciale a conţinutului acestei pagini. Lezările dreptului de autor sunt urmărite pe cale judecătorească.


RESPONSABILITATE

Autorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informaţiilor prezentate. Pretenţiile de responsabilitate împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau ideală, care au fost cauzate prin folosirea sau nefolosirea informaţiilor oferite respectiv prin folosirea informaţiilor eronate şi incomplete, sunt excluse. Toate ofertele sunt libere şi neobligatorii. Autorul îşi rezervă exclusiv dreptul de a modifica, completa, şterge părţi sau întreaga pagină, fără un anunţ prealabil.


DECLARATIE

Autorul declară prin prezenta, că în momentul stabilirii linkurilor spre alte pagini de web, nu a recunoscut nici un conţinut ilegal pe aceste pagini. Asupra formei actuale şi viitoare, conţinuturilor sau calităţii de autor a paginilor spre care s-au pus linkuri, autorul nu are nici o influenţă. Din acest motiv, se detaşează explicit de toate conţinuturile tuturor paginilor spre care s-au pus linkuri. Aceasta este valabilă pentru toate linkurile din cadrul propriei oferte pe internet precum şi pentru înregistrările străine în cărţile de oaspeţi, forumurile de discuţii şi listele de mail organizate de autor. Pentru conţinuturi ilegale, eronate sau incomplete şi în special pentru daune, care rezultă din folosirea sau nefolosirea oricărui tip de informaţie oferită, poate fi tras la răspundere, doar ofertantul paginii respective.


DREPTUL DE AUTOR

Autorul se străduieşte să respecte în toate publicaţiile drepturile de autor a graficelor, documentelor, videosecvenţelor şi textelor folosite, să folosească grafice, documente, videosecvenţe şi texte realizate de el însuşi sau să utilizeze grafice, documente, videosecvenţe şi texte fără licenţă. Copyright pentru obiectele publicate, realizate de autor, este rezervat numai autorului paginilor. O multiplicare sau folosire a unor astfel de grafice, documente, videosecvenţe şi texte în alte publicaţii electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul explicit al autorului.


PROTECTIA DATELOR

Întrucât în cadrul ofertei pe internet , există posibilitatea pentru introducerea unor date personale sau comerciale (adrese de email, nume, adrese), expunerea acestor date din partea utilizatorului se face de bună voie. SC EcoApaSol SRL nu va publica asemenea date.


LEGALITATE.

Această excludere a răspunderii personale, este parte din oferta de web a societăţii. În caz că unele părţi sau formulări nu mai corespund în intregime legilor în vigoare, părţile neafectate vor rămâne valabile.


Hans Simon - administrator
E-mail: mesaj@ecoapasol.ro
Tel. : 0040 / 788 / 181997
VoIP: 0040/369/086130 (pret de fix Romania)
Alternativ: 0049 / 178 / 446 0 446 (mobil in Germania)         Alternativ: 0049/7335/9233-210 (fix in Germania)

SC EcoApaSol SRL
550317 Sibiu
România
0788 181997